ТК-167

Нормативні засади у сфері стандартизації щодо діяльності технічних комітетів зі стандартизації

Закон України «Про стандартизацію»
(Відомості Верховної Ради(ВВР), 2014,31,ст.1058)

«Стаття8. Суб’єкти стандартизації

  1. Суб’єктами стандартизації є:

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації;

3) національний орган стандартизації;

4) технічні комітети стандартизації;

5) підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію».

Стаття15. Технічні комітети стандартизації

  1. Технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.

Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.

  1. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін.

Членство в технічних комітетах стандартизації є добровільним.

  1. До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:

1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;

2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;

4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;

5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

  1. У разі відсутності технічного комітету стандартизації, сфера діяльності якого поширюється на певні об’єкти стандартизації:

1) робочі групи, утворені національним органом стандартизації, до складу яких входять представники заінтересованих сторін, розробляють міжнародні, регіональні, національні стандарти та кодекси усталеної практики на відповідні об’єкти стандартизації;

2) національний орган стандартизації погоджує, проводить перевірку, переглядає, розробляє зміни до національних стандартів та кодексів усталеної практики і приймає рішення щодо їх скасування та відновлення дії.

  1. Роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики надають відповідні технічні комітети стандартизації, а в разі їх відсутності - національний орган стандартизації.
  2. Положення про технічні комітети стандартизації затверджує національний орган стандартизації.
  3. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.

Функції секретаріату технічного комітету стандартизації покладаються національним органом стандартизації на організацію, що є юридичною особою - резидентом України та офіційно заявить про намір виконувати функції секретаріату і підтвердить спроможність організаційно, технічно та фінансово забезпечити його діяльність.

Національний орган стандартизації може виконувати функції секретаріату технічних комітетів стандартизації.

  1. Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності».

 Чинний національний стандарт України ДСТУ 1.14:2015«Національна стандартизація.Процедури створення,діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації»

Відомості про технічний комітет стандартизації167«Аквапарки,водні горки,водні атракціони,басейни,водопідготовка»

Технічний комітет стандартизації 167 "Аквапарки, водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовка" (далі - ТК 167) був створений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25 травня 2011 р. за № 196.

Дійсний керівний склад ТК 167 та чинне Положення про ТК 167 затверджено наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП "УкрНДНЦ") від 14 квітня 2017 р. № 80.

Склад ТК 167 було оновлено у 2019 році згідно з наказом ДП "УкрНДНЦ" від 12 березня 2019 року N 58.

Склад ТК 167 було оновлено у 2020 році згідно з наказом ДП "УкрНДНЦ" від 04 грудня 2020 року N 424.

Здійснення функцій секретаріату ТК 167, згідно з «Положенням про технічний комітет стандартизації 167 "Аквапарки, водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовка» покладено на громадську організацію «Асоціація аквапарків України», що є юридичною особою - резидентом України, і знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська 2-6, к.130

Сфера діяльності та об’єкти стандартизаціївідповідно до Положення про ТК167:

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з НК 004

Послуги (в частині аквапарків та водних атракціонів)

03.080.99

Вода на промислові потреби (в частині вимог до якості води для комерційного користування для плавальних басейнів)

13.060.25

Аквапарки, водні горки, водні атракціони, обладнання басейнів, драбини, поручні, розмежувальні канати

97.200.01

97.200.40

Устаткування та інвентар для відкритих спортмайданчиків і водного спорту ( в частині плавання, стрибання в воду. Індивідуальні плавзасоби)

97.220.40

Спортивне устаткування, інвентар та споруди (в частині споруд громадських культурно-розважальних, оздоровчих, спортивних комплексів, СПА-центрів, приватних басейнів, міні-комплексів)

97.220

 

Організаційна структура ТК167

Головою ТК 167 є Шарлай Володимир Миколайович, почесний президент ААУ, інженер-конструктор вищої категорії, сертифікований фахівець Всесвітньої асоціації аквапарків, 02002, м.Київ, вул. Микільсько - Слобідська 2-б, к.130, тел./факс: тел./факс:  (044) 516-83-12, (044) 553-44-64, (067) 466-94-07.

Заступниками голови ТК 167 є:

- Панов Євген Миколайович, заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор, декан інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056; тел./факс (044) 236-40-52.

- Єжов Дмитро Валентинович, Головний архітектор проектів, дійсний член Української академії  архітектури, кандидат архітектури, 02081 м. Київ , вул., О.Пчілки 6 оф.115 Тел..(044) 570-80-25.

Відповідальним секретарем ТК 167 є Кохан Іштван  Степанович, директора товариства з обмеженою відповідальністю «Вікно у водяний всесвіт», 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери 16-Б, тел.:(044) 426-49-53, факс: (044) 426-49-51.

ТК 167 складається із двох підкомітетів: ПК1 та ПК2.

ПК 1 «Послуги», Асоціація аквапарків України (ААУ), адреса: 02002, м.Київ, вул. Микільсько - Слобідська 2-б, к.130, тел./факс: (044) 516-83-12, (044) 553-44-64.

- 03.080.99 Послуги (в частині аквапарків та водних атракціонів)

ПК 2 «Аквапарки водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовка», Асоціація аквапарків України (ААУ), адреса: 02002, м.Київ, вул., Микільсько - Слобідська 2-б, к.130, тел./факс: (044) 516-83-12, (044) 553-44-64.

- 13.060.25 Вода на промислові потреби (в частині вимог до якості води для комерційного користування для плавальних басейнів)

- 97.200.01,97.200.40 Аквапарки, водні горки, водні атракціони, обладнання басейнів, драбини, поручні, розмежувальні канати

- 97.220.40 Устаткування та інвентар для відкритих спортмайданчиків  і водного спорту ( в частині плавання,стрибання в воду,індивідуальні плавзасоби)

- 97.220 Спортивне устаткування,інвентар та споруди (в частині споруд громадських культурно-розважальних ,оздоровчих, спортивних комплексів, СПА –центрів, приватних басейнів, міні-комплексів)

Плани роботи ТК167на2020та2021роки

Згідно із Програмою робіт із національної стандартизації для ТК 167 Національним органом України із стандартизації затверджено наступні теми робіт з розробляння національних стандартів:

На2020рік

Тема завдання

Код проекту національного НД згідно з
ДК 004:2008

Назва проекту національного НД
і вид роботи з національної стандартизації

Позначення міжнародних (регіональних) НД (ISO, IEC, EN тощо)

1

2

3

4

0293-2020

97.220.40

Аксесуари для дайвінгу. Глибиноміри і комбіновані прилади
для вимірювання глибини й часу. Функціональні вимоги та вимоги щодо безпеки, методи випробування.
Розроблення національного НД

EN 13319:2000, IDT

0294-2020

97.220.10

Обладнання для басейнів. Частина 1. Загальні вимоги безпеки та методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 13451-1:2011+A1:2016, IDT

0295-2020

97.220.10

Басейни загального користування. Частина 1. Вимоги безпеки під час проєктування.
Розроблення національного НД

EN 15288-1:2018, IDT

0296-2020

97.220.40

Гідрокостюми. Частина 1. Мокрі костюми. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14225-1:2016 (EN 14225-1:2005, IDT) прийнятого методом перекладу

EN 14225-1:2017, IDT

0297-2020

97.220.40

Гідрокостюми. Частина 2. Сухі костюми. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14225-2:2016 (EN 14225-2:2005, IDT) прийнятого методом перекладу

EN 14225-2:2017, IDT

0298-2020

97.220.40

Костюми для дайвінгу. Частина 3. Системи та компоненти костюмів з активним нагріванням або охолодженням. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14225-3:2016 (EN 14225-3:2005, IDT) прийнятого методом перекладу

EN 14225-3:2017, IDT

0299-2020

97.220.10

Поверхні для спортивних майданчиків.
Розроблення національного НД

EN 14904:2006, IDT

0300-2020

97.220.10

Поверхні для спортивних зон. Багатоповерхові підлогові системи для внутрішнього використання. Частина 1. Основні характеристики.
Розроблення національного НД

FprEN 14904-1, IDT

0301-2020

97.220.10

Поверхні для спортивних зон. Багатоповерхові підлогові системи для внутрішнього використання. Частина 2. Технічні характеристики.
Розроблення національного НД

EN 14904-2:2019, IDT

0302-2020

97.220.10

Поверхні для спортивних зон. Багатоповерхові підлогові системи для внутрішнього використання. Частина 3. Випробування на місці.
Розроблення національного НД

EN 14904-3:2019, IDT

0303-2020

71.100.80

Хімічні речовини, які використовуються для очищення води в басейні. Натрію дихлороізоціанурат, безводний.
Розроблення національного НД

EN 15072:2013, IDT

0304-2020

71.100.80

Хімічні речовини, які використовуються для очищення води в басейні. Натрію дихлороізоціанурат, дигідрат.
Розроблення національного НД

EN 15073:2013, IDT

0305-2020

71.100.80

Хімічні речовини, які використовуються для очищення води в басейні. Гіпохлорит натрію.
Розроблення національного НД

EN 15077:2013, IDT

0306-2020

71.100.80

Хімічні речовини, які використовуються для очищення води в басейні. Сірчана кислота.
Розроблення національного НД

EN 15078:2013, IDT

0307-2020

71.100.80

Хімічні речовини, які використовуються для очищення води в басейні. Хлор.
Розроблення національного НД

EN 15363:2014, IDT

0308-2020

71.100.80

Хімічні речовини, які використовуються для очищення води в басейні. Соляна кислота.
Розроблення національного НД

EN 15514:2014, IDT

0309-2020

71.100.80

Продукти, які використовуються для очищення води в басейні. Фільтруючі середовища.
Розроблення національного НД

EN 15798:2010, IDT

0310-2020

71.100.80

Хімічні речовини, які використовуються для очищення води в басейні. Хлорид натрію, що використовується для систем електрохлорування.
Розроблення національного НД

EN 16401:2013, IDT

1494.2.1-2019

97.220.10

Приватні басейни. Системи водопостачання. Частина 1. Системи фільтрації. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 16713-1:2016, IDT

1495.2.1-2019

97.220.10

Приватні басейни. Системи водопостачання. Частина 2. Система циркуляції. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 16713-2:2016, IDT
EN 16713-2:2016/prA1:2018, IDT

1496.2.1-2019

97.220.10

Приватні басейни. Системи водопостачання. Частина 3. Обробка води. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 16713-3:2016, IDT

2811.2.1-2019

83.140.10

Пластмаси. Пластифіковані мембрани з полівінілхлориду (PVC-P) для плавальних басейнів. Гомогенні мембрани номінальної товщини, яка дорівнює або перевищує 0,75 мм.
Розроблення національного НД

EN 15836-1:2010, IDT

2812.2.1-2019

83.140.10

Пластмаси. Пластифіковані мембрани з полівінілхлориду (PVC-P) для плавальних басейнів. посилені мембрани номінальної товщини, яка дорівнює або перевищує 1,5 мм.
Розроблення національного НД

EN 15836-2:2010, IDT

1218.2.1.1-2017

13.060.25

Реагенти для води в басейнах. Упаковка хімічних реагентів для басейнів.
Розроблення національного НД

 

1219.2.1.1-2017

03.080.99

Урок плавання. Вимоги безпеки.
Розроблення національного НД

 

 

На2021рік

Тема завдання

Код проекту національного НД згідно з
НК 004

Назва проекту національного НД
і вид роботи з національної стандартизації

Позначення міжнародних (регіональних) НД (ISO, IEC, EN тощо)

1

2

3

4

0296-2020

97.220.40

Гідрокостюми. Частина 1. Мокрі костюми. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14225-1:2016 (EN 14225-1:2005, IDT) прийнятого методом перекладу

EN 14225-1:2017, IDT

0297-2020

97.220.40

Гідрокостюми. Частина 2. Сухі костюми. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14225-2:2016 (EN 14225-2:2005, IDT) прийнятого методом перекладу

EN 14225-2:2017, IDT

0298-2020

97.220.40

Костюми для дайвінгу. Частина 3. Системи та компоненти костюмів з активним нагріванням або охолодженням. Вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14225-3:2016 (EN 14225-3:2005, IDT) прийнятого методом перекладу

EN 14225-3:2017, IDT

0299-2020

97.220.10

Поверхні для спортивних майданчиків.
Розроблення національного НД

EN 14904:2006, IDT

0300-2020

97.220.10

Поверхні для спортивних зон. Багатоповерхові підлогові системи для внутрішнього використання. Частина 1. Основні характеристики.
Розроблення національного НД

FprEN 14904-1, IDT

0301-2020

97.220.10

Поверхні для спортивних зон. Багатоповерхові підлогові системи для внутрішнього використання. Частина 2. Технічні характеристики.
Розроблення національного НД

EN 14904-2:2019, IDT

0302-2020

97.220.10

Поверхні для спортивних зон. Багатоповерхові підлогові системи для внутрішнього використання. Частина 3. Випробування на місці.
Розроблення національного НД

EN 14904-3:2019, IDT

1218.2.1.1-2017

13.060.25

Реагенти для води в басейнах. Упаковка хімічних реагентів для басейнів.
Розроблення національного НД

 

1219.2.1.1-2017

03.080.99

Урок плавання. Вимоги безпеки.
Розроблення національного НД

 

 

Взаємодія ТК167з міжнародними та європейськимитехнічними комітетами

ТК 167 «Аквапарки, водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовка» є Р-членом активним членом американських технічних комітетів: USA, WWA (USA, WSLS) та USA, NSPF.

Відповідальний секретар ТК 167 «Аквапарки, водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовка» Іштван Кохан є О-членом (спостерігачем) у CEN/TC 136 –«Спортивні, ігрові та інші об’єкти та обладнання для відпочинку» та розглядає проекти стандартів EN.

Для технічного комітету ТК 167 технічний комітет CEN/TC 136 є «дзеркальним», тобто таким регіональним європейським ТК, діяльність якого потребує постійного моніторингу та порівняння з діяльністю ТК 167.

Вся інформація про діяльність ТК 167 та впроваджені стандарти публікуватиметься у щоквартальному журналі "The Aqua space"

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДП «УКРНДНЦ»

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») утворено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року № 1337.

Закон України «Про стандартизацію» (далі — Закон), який набрав чинності 03.01.2015 року, створює передумови наближення національної системи стандартизації до міжнародних і європейських норм та правил, а також реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема в частині здійснення необхідної адміністративної та інституційної реформ.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону, Мінекономрозвитку було утворено національний орган стандартизації (далі — НОС), який розпочав свою діяльність 03.01.2015.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» функції НОС виконує державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі – ДП «УкрНДНЦ»).

Детально з діяльністю ДП «УкрНДНЦ» можна ознайомитись на цьому сайті, який є офіційним (адреса: uas.org.ua).

Каталог ТК України