Історія та структура

         Асоціація Аквапарків України (ААУ) заснована у 2003 році та є добровільним об’єднанням фахівців, зайнятих в сфері  діяльності аквапарків, басейнів та СПА.

         ААУ є засновником Технічного комітету №167 «Аквапарки, водняні гірки, водяні атракціони, басейни, водопідготовка» — державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, повноправним сертифікованим членом Всесвітньої Асоціації аквапарків (WWA), ініціатором розробки нормативної документації та стандартів України:

         «Аквапарки. Загальні вимоги СОУ 97.2-32774846-002:2014»;

         «Басейни. Загальні вимоги СОУ 97.2-32774846-001:2014»

Метою та цілями діяльності Асоціації є:

  • Налагодження ефективної комунікації між учасниками ринку, консолідація їх зусиль задля розвитку галузі;
  • Популяризація відвідування громадських басейнів та аквапарків. Налагодження ефективної комунікації з населенням задля підвищення рівня довіри до безпечності відвідування;
  • Підвищення рівня професіоналізму та відповідальності учасників ринку, формування стандартів та зрозумілих, рівних правил та умов ведення діяльності;
  • Захист і просування прав та інтересів членів Асоціації;
  • Розробка, погодження та просування спільної позиції щодо питань пов'язаних з комунікацією членів асоціації з державними органами, міжнародними організаціями, представниками та об'єднаннями в інших сферах діяльності;
  • Ознайомлення членів асоціації з передовими досягненнями в галузі інших країн. Спільна робота з імплементації такого досвіду;
  • Підвищення рівня інформування кінцевого споживача щодо діяльності учасників асоціації та об'єднання вцілому;
  • Здійснення технічної експертизи та аудиту водяних гірок, атракціонів в аквапарках, громадських та приватних басейнів, СПА;
  • Здійснення громадського контролю за діяльністю аквапарків, громадських басейнів та СПА. Захист прав споживачів та учасників асоціації;
  • Сертифікація спеціалістів, обєктів, робіт та послуг галузі.

Кодекс Асоціації Аквапарків України

     «Асоціація Аквапарків України» створена з метою добровільного об’єднання фахівців, зайнятих в сфері  діяльності аквапарків, басейнів та СПА задля спільного розвитку галузі, обміну досвідом, підвищення кваліфікації Учасників, представництва спільних інтересів в перемовинах з державними органами та міжнародними організаціями.

     Асоціація є договірним об’єднанням, яке не є господарським товариством чи підприємством та є неприбутковою організацією відповідно чинного законодавства та не ставить своєю метою отримання прибутку.

     Асоціація не здійснює вирішального впливу на господарську діяльність Учасників або погодження їх конкурентної поведінки.

     Учасники Асоціації співпрацюють у сфері науково-технічної діяльності, створенні нових ринків збуту, розробці та впровадженні єдиних правил та норм ділового партнерства, реалізації товарів, робіт та послуг.

     Під час виконання цілей Асоціації всі її Учасники зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного, спільних дій направлених на просування авторитету та потенціалу об’єднання.

     Учасники Асоціації обмінюються наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводять спільні консультації та семінари, встановлюють науково-технічні та комерційно-фінансові зв'язки з третіми особами й інформують один одного про результати подібних контактів.

     Інформація, яка була визнана членами конфіденційною, що підтверджується підписанням додаткової угоди, не передається до відома третіх осіб без письмової згоди інших учасників.

     Учасник Асоціації має ознайомитись та прийняти мету діяльності Асоціації, її завдання і цілі,  дотримуватися взятих на себе зобов'язань, не заподіювати шкоди діловій репутації та авторитету Асоціації та її членів. Асоціація в свою чергу визнає економічну самостійність і комерційну незалежність Учасника Асоціації, а також забезпечує права Учасника Асоціації відповідно до Статуту.

     Учасники та спонсори Асоціації здійснюють внески згідно Договору про участь в Асоціації, що є обов’язковою умовою.

Структура правління

Член правління Посада
Бабчун Максим Валерийович Президент ААУ
Шарлай Володимир Миколайович Почесний президент ААУ
Кохан Іштван Степанович Уповноважений секретар ААУ