Кодекс

  • Асоціація аквапарків України створена з метою добровільного об’єднання фахівців, зайнятих у сфері діяльності аквапарків, басейнів та СПА задля спільного розвитку галузі, обміну досвідом, підвищення кваліфікації Учасників, представництва спільних інтересів у перемовинах з державними органами та міжнародними організаціями.
  • Асоціація є договірним об’єднанням, яке не є господарським товариством чи підприємством та є неприбутковою організацією відповідно чинного законодавства та не ставить своєю метою отримання прибутку.
  • Асоціація не здійснює вирішального впливу на господарську діяльність Учасників або погодження їх конкурентної поведінки.
  • Учасники Асоціації співпрацюють у сфері науково-технічної діяльності, створенні нових ринків збуту, розробці та впровадженні єдиних правил та норм ділового партнерства, реалізації товарів, робіт та послуг.
  • Під час виконання цілей Асоціації всі її Учасники зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного, спільних дій направлених на просування авторитету та потенціалу об’єднання.
  • Учасники Асоціації обмінюються наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводять спільні консультації та семінари, встановлюють науково-технічні та комерційно-фінансові зв'язки з третіми особами й інформують один одного про результати подібних контактів.
  • Інформація, яка була визнана членами конфіденційною, що підтверджується підписанням додаткової угоди, не передається до відома третіх осіб без письмової згоди інших учасників.
  • Учасник Асоціації має ознайомитись та прийняти мету діяльності Асоціації, її завдання і цілі,  дотримуватися взятих на себе зобов'язань, не заподіювати шкоди діловій репутації та авторитету Асоціації та її членів. Асоціація в свою чергу визнає економічну самостійність і комерційну незалежність Учасника Асоціації, а також забезпечує права Учасника Асоціації відповідно до Статуту.
  • Учасники та спонсори Асоціації здійснюють внески згідно Договору про участь в Асоціації, що є обов’язковою умовою.