Користуйтесь офіційними документами

Victoria Dreeva | 15 April, 2021


     
      Користуйтесь офіційними документами

Національний орган стандартизації ДП "УкрНДНЦ" інформує:
✅Єдиний офіційний каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики в Україні формує та веде тільки ДП «УкрНДНЦ».
Усі версії Каталогу, які розміщені та ведуться на сайтах інших організацій, не несуть офіційного характеру та можуть ввести в оману.
‼️Згідно з статтею 25 Закону України «Про стандартизацію» забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційні видання (на будь-яких носіях інформації без дозволу національного органу стандартизації чи уповноваженої ним особи):
- будь-які національні стандарти;
- кодекси усталеної практики;
- розроблені національним органом стандартизації каталоги або їх частини.
❗У разі використання не офіційних документів та інформації національний орган стандартизації не несе відповідальності за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюдженого документа.
❗Національний орган стандартизації має право на відшкодування збитків, завданих йому недозволеним виданням, відтворенням та розповсюдженням національного стандарту, кодексу усталеної практики та розробленого національним органом стандартизації каталогу або їх частини, відповідно до Закону.